Categories

Giới thiệu

XTDV (eXTension Digital Videos Group) được thành lập từ tháng 10 năm 2003 với mục đích ban đầu là chuyên về thiết kế và dựng phim kỹ thuật số.
 • Hộ kinh doanh:
 • Điện thoại:
 •  
 • GPKD:
 • Ngày cấp:
 • Nơi cấp:
 •  
 • Mã số thuế:
 •  
 • E-mail:
 • Tạ Xuân Trường
 • (+84) 92 399 4884
 •  
 • 41I8000118
 • 14/02/2015
 • UBND Quận 9
 •  
 • 8129456964
 •  
 • info@xtdv.group
 
Ngôn ngữ : Tiếng Việt English
Tiền tệ : $
XTDV Store © 2017 - Chạy trên nền tảng OpenCart - Responsive Themes by Yoocart