Categories

Chương trình cộng tác

Chương trình cộng tác viên của XTDV Store hoàn toàn miễn phí và cho phép thành viên tạo thu nhập bằng cách đặt liên kết trên trang web của mình để quảng cáo XTDV Store và các sản phẩm đang bán. Mọi giao dịch thành công thông qua liên kết quảng bá sẽ được tính hoa hồng. Mức hoa hồng hiện tại là 5%.

Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng xem thêm Điều khoản & thỏa thuận về chương trình Cộng tác viên.

Ngôn ngữ : Tiếng Việt English
Tiền tệ : $
XTDV Store © 2020 - Chạy trên nền tảng OpenCart - Responsive Themes by Yoocart