Categories

Thiết bị lưu trữ

Thiết bị lưu trữ

Các thiết bị giúp bạn lưu trữ và quản lý dữ liệu một cách hiệu quả...

Lọc kết quả

Hiển thị: Danh sách / Lưới
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
Buffalo LinkStation LS-WXL
Con này cắm download torrent thì cực kỳ trâu bò và đỡ điện. Đã cắm điện chạy thử cả tuần liền (ch..
1.490.000₫
Buffalo TeraStation III - TS-WXL/R1
Với công suất tiêu thụ điện chưa đến 1/10 so với chiếc máy tính, bạn có thể yên tâm rằng việc cắm..
2.900.000₫
Buffalo TeraStation III - TS-XHL/R6
Với công suất tiêu thụ điện chưa đến 1/10 so với chiếc máy tính, bạn có thể yên tâm rằng việc cắm..
2.900.000₫
Buffalo TeraStation™ 3400D
Với công suất tiêu thụ điện chưa đến 1/10 so với chiếc máy tính, bạn có thể yên tâm rằng việc cắm NA..
1.500.000₫
Buffalo TeraStation™ 5400D
Với công suất tiêu thụ điện chưa đến 1/10 so với chiếc máy tính, bạn có thể yên tâm rằng việc cắm NA..
2.690.000₫
Buffalo TeraStation™ 5400r
Với công suất tiêu thụ điện chưa đến 1/10 so với chiếc máy tính, bạn có thể yên tâm rằng việc cắm NA..
2.090.000₫
Buffalo TeraStation™ 5600
Với công suất tiêu thụ điện chưa đến 1/10 so với chiếc máy tính, bạn có thể yên tâm rằng việc cắm NA..
5.100.000₫
Buffalo TeraStation™ 5800
Với công suất tiêu thụ điện chưa đến 1/10 so với chiếc máy tính, bạn có thể yên tâm rằng việc cắm NA..
5.300.000₫
Buffalo TeraStation™ Pro 8 - TS-8VHL/R6
Với công suất tiêu thụ điện chưa đến 1/10 so với chiếc máy tính, bạn có thể yên tâm rằng việc cắm NA..
7.900.000₫
Buffalo TeraStation™ Pro™ Quad - TS-QVHL/R6
Với công suất tiêu thụ điện chưa đến 1/10 so với chiếc máy tính, bạn có thể yên tâm rằng việc cắm NA..
3.990.000₫
Buffalo TeraStation™ Pro™ Quad WSS 2008
Với công suất tiêu thụ điện chưa đến 1/10 so với chiếc máy tính, bạn có thể yên tâm rằng việc cắm NA..
2.000.000₫
Buffalo TeraStation™ Pro™ Rackmount - TS-RVHL/R6
Với công suất tiêu thụ điện chưa đến 1/10 so với chiếc máy tính, bạn có thể yên tâm rằng việc cắm NA..
4.900.000₫
Buffalo TeraStation™ WS5600D
Với công suất tiêu thụ điện chưa đến 1/10 so với chiếc máy tính, bạn có thể yên tâm rằng việc cắm NA..
5.600.000₫
Buffalo TeraStation™ WSS - WS-QL/R5
Với công suất tiêu thụ điện chưa đến 1/10 so với chiếc máy tính, bạn có thể yên tâm rằng việc cắm..
5.900.000₫
Buffalo TeraStation™ WSS 5400r
Với công suất tiêu thụ điện chưa đến 1/10 so với chiếc máy tính, bạn có thể yên tâm rằng việc cắm NA..
2.390.000₫
Ngôn ngữ : Tiếng Việt English
Tiền tệ : $
XTDV Store © 2019 - Chạy trên nền tảng OpenCart - Responsive Themes by Yoocart